top of page
Fixation des lignes électriques

Elektrische Keuring

Elektrische Keuring

140€ TVAC

 • Appartement

Elektrische Keuring

170€ TVAC

 • Maison

Niet-huishoudelijke elektrische keuring

160€ TVAC

 • > 50m2

Niet-huishoudelijke elektrische keuring

190€ TVAC

 • < 50m2

​​In welke gevallen heb ik een conformiteitsattest nodig dat is toegekend door een controleorganisme?

In België bepaalt het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) de verplichte controles. Woningen moeten zelfs zonder wijziging van het elektrisch schema of de apparatuur om de 25 jaar worden gecontroleerd. Hiervoor moet u contact opnemen met een erkend organisme dat u een controleattest zal afleveren.

 

Wanneer moet een elektrische controle worden uitgevoerd?

 1. Voor elektrische installaties moet u naast de periodieke controle om de 25 jaar ook een controleorganisme inschakelen in de volgende gevallen:

  • aansluiting van een nieuwe installatie op het netwerk;

  • aanzienlijke wijziging of uitbreiding van de bestaande installatie (als u een stopcontact

   verandert, is dit niet nodig, maar als u uw elektrische paneel vervangt, moet er een controle

   worden uitgevoerd);

  • vóór de ingebruikname van zonnepanelen (om te controleren of de start van de panelen

   veilig is);

  • versterking van de aansluitingskracht;

  • verkoop van het pand, als de woning niet is gecontroleerd op conformiteit sinds 25 jaar;

  • na een schadegeval (brand, overstroming, ...) om de verzegelde meters door Sibelga op

   verzoek van de interventiediensten te kunnen heropenen.

  • Bron: https://www.energuide.be/nl/

bottom of page