top of page
Maison

EPB CERTIFICAAT

Certificat PEB Studio

90€ TVAC

(max. 40 m²)

Certificat PEB Appartement
40-75 m²

160€ TVAC

Certificat PEB Appartement
75-125 m²

180€ TVAC

Certificat PEB Appartement
>125 m²

200€ TVAC

Certificat PEB Maison mitoyenne / Duplex / Triplex
50-150 m²

200€ TVAC

Certificat PEB Maison mitoyenne / Duplex / Triplex
150-250 m²

250€ TVAC

Certificat PEB Maison mitoyenne / Duplex / Triplex
>250 m²

300€ TVAC

Certificat PEB Maison 3 façades
50-150 m²

225€ TVAC

Certificat PEB Maison 3 façades
150-250 m²

275€ TVAC

Certificat PEB Maison 3 façades
>250 m²

325€ TVAC

Certificat PEB Villa
50-150 m²

275€ TVAC

Certificat PEB Villa
150-250 m²

325€ TVAC

Certificat PEB Villa
>250 m²

375€ TVAC

Het Energieprestatiecertificaa

Vanaf het moment dat een woning van 18m2 of meer of een kantoor van meer dan 500m2 gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur wordt aangeboden, moet de eigenaar of de tussenpersoon belast met de transactie (makelaar, notaris, ...) verplicht in het bezit zijn van een Energieprestatiecertificaat voor het betreffende pand.

Wat is het doel van het Energieprestatiecertificaat?

Het Energieprestatiecertificaat biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie op basis waarvan potentiële kopers of huurders de energieprestaties van het bezochte pand kunnen bekijken en vergelijken met die van andere panden van dezelfde aard (residentieel of niet- residentieel).

Welk Energieprestatiecertificaat voor welk pand

Er zijn verschillende modellen van Energieprestatiecertificaten naargelang de aard van het pand en de datum van indiening van de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning.
Het model "nieuw gebouw", voor nieuwe constructies (woningen, kantoren of scholen), dat wil zeggen constructies waarvoor de eerste aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning is ingediend na 1 juli 2008. Dit model wordt uitgereikt door Leefmilieu Brussel op basis van de Energieprestatieverklaring opgesteld door de EPB-adviseur die de werf heeft opgevolgd. (Meer informatie op de pagina Werkzaamheden EPB).
Het model "Individuele woning" voor "oudere" woningen, eventueel gerenoveerd. Dit model wordt uitgereikt door een residentiële certificator.
Het model "Kantoren" voor "oudere" kantoorruimtes van meer dan 500m2. Het wordt uitgereikt door een tertiaire certificator.
Ongeacht het model toont het Energieprestatiecertificaat de energieprestatie van het pand op een schaal van A++ (zeer zuinig) tot G (zeer energieverslindend). Deze energieprestatie wordt bepaald op basis van de energiekenmerken van het pand (oppervlaktes en isolatiegraad van de verliesoppervlakken, type verwarming en gebruikte energie, aanwezigheid van zonnepanelen, ...). Gebruik het register van Energieprestatiecertificaten van Brusselse woningen om de energieklasse van een pand terug te vinden. Momenteel zijn alleen de Energieprestatiecertificaten van woningen waarvoor de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning vóór 2 juli 2008 is ingediend, opgenomen in dit register. De Energieprestatiecertificaten van nieuwere panden zullen in de loop van 2020 worden opgenomen.

Hoe lang is het Energieprestatiecertificaat geldig?

Tous les certificats PEB ont une durée de validité de 10 ans pour autant qu’aucune modification ne soit apportée aux caractéristiques énergétiques (remplacement des châssis, de la chaudière, isolation,…). Le certificat PEB peut être réutilisé pour chaque transaction immobilière se déroulant durant sa période de validité.

Dans le cas où Bruxelles Environnement a constaté que les caractéristiques énergétiques du bien ont été modifiées, Bruxelles Environnement déclare le certificat PEB non valide. Dans le cas d’une transaction ou d’une location, le propriétaire du bien devra alors mettre à jour le certificat PEB en faisant appel à un certificateur agréé.

Wat te doen met het EPB-certificaat?

Indien u de verkoper of verhuurder bent, stelt dit certificaat u in staat om de energieprestaties van uw eigendom te communiceren bij het te koop of te huur zetten ervan. Het geeft ook de meest relevante aanbevelingen om uw eigendom te verbeteren. Voor meer informatie, raadpleeg de pagina U wilt uw eigendom verkopen of verhuren? Indien u koper of toekomstige huurder bent, stelt het certificaat u in staat om de kwaliteit van de eigendommen te vergelijken om een idee te krijgen van het comfort en de energiehuurprijs van de woning. Voor meer informatie, raadpleeg de pagina U wilt een eigendom huren of kopen?

Source: https://environnement.brussels/

bottom of page